szkolenie bhp stawka vat

Od maja r. każdy zakład żywienia zbiorowego wdrożenia zasad HACCP. Dobrze opracowane i wdrożone systemy GMP GHP i HACCP zwiększają pewność że dołożono starań oferowana żywność spełniała.

szkolenia bhp ćwiczenia


Każda piekarnia zgodnie z ustawą z dnia maja r. o zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr póz. z późn. zm.) obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej.

Zobacz więcej

haccp co to jest


Wersja elektroniczna w formacie MS Word. Kierujący zakładem gastronomicznym wdrożyć stosować dokumentować systemu HACCP. Prezentowana została przygotowana na podstawie Poradnika opracowania.

Zobacz więcej

szkolenie bhp firm zewnętrznych


Narzędzie pozwalające przedsiębiorcom samodzielnie opracować zaimplementować i użytkować system kontroli HACCP w oparciu o wytyczne siedmiu zasad HACCP Kodeksu Żywnościowego rozporządzenia.

Zobacz więcej

bhp szkolenia częstochowa


Zapisy w żywnościowym nie zawsze jednoznacznie i wprost formułują obowiązek któremu musi sprostać przedsiębiorca. Jak bowiem rozumieć stosowane w rozporządzeniach zwroty typu tam gdzie.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Istota i potrzeba coachingowego

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości,.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i jak w praktyce wygląda

Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób

Umowa - ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT –

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane obowiązek ustanowienia

Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku uzyskiwania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na wzrastający.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

dokumentacja pracownicza pisma sprawy akta

dokumentacja pracownicza pisma sprawy akta teczki jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Przedstawienie organizacji pracy

Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej najmem z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych pandemią skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowelizacja KSH Zbywalność akcji

Nowelizacja KSH Zbywalność akcji i jej ograniczenia ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Prawo restrukturyzacyjne procedura

Prawo restrukturyzacyjne - procedura układowe konsumenta; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Od maja r. każdy zakład żywienia zbiorowego wdrożenia zasad HACCP. Dobrze opracowane i wdrożone systemy GMP, GHP i HACCP zwiększają pewność, że dołożono starań, oferowana żywność spełniała oczekiwania klientów i była nich bezpieczna. Autorzy niniejszej starają się ukazać, że systemy i zarządzania jakością to nie tylko „przykry” obowiązek, narzędzia, w skuteczny sposób pozwalają na sprawne zarządzanie i produkcją. W omówiono na przykładzie restauracji każdy wdrażania w zakładzie żywienia zbiorowego zasad systemu HACCP, jego testowy plan, analizę zagrożeń i wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP). Całość została uzupełniona przykładową dokumentacją. Od dnia maja r. sklepem spożywczym zaimplementować i stosować systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, omówione w Poradniku opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP z przykładowo wypełnioną dokumentacją. Sklep spożywczy, B. Jackiewicz, wyd. W ostatnich latach producenci zaczęli o i wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzenia inwentarza, na warunki, w jakich był hodowany, i na gwarancje z tym pochodzeniem. Gdy zwiększa się ryzyko zagrożeń, a zmniejsza zaufanie klientów, większość producentów żywności stara się przedstawić dowody swojej umiejętności identyfikowania i nadzorowania zagrożeń, na etapie produkcji pierwotnej. Jednym z narzędzi umożliwiających spełnienie tego warunku jest standard GlobalGAP. Standard ten zaczyna obecnie zdobywać wziętość wśród rolników. Coraz więcej sieci handlowych chce współpracować wyłącznie z producentami posiadającymi system bezpieczeństwa produkcji pierwotnej. Niniejsza jest do hodowców inwentarza żywego. Jej celem jest zapoznanie Czytelników z możliwościami praktycznego zastosowania jako do stworzenia dokumentacji systemu GlobalGAP – oceny gospodarstw, dobrostanu zwierząt itd. W opracowaniu zawarto przykładowe listy kontrolne, można traktować jako roboczy arkusz samooceny. Dołączony do suplement zamieszczone w listy kontrolne przykłady procedur, instrukcji i formularzy do zapisów, wykreować podczas wdrażania systemu. Format MS Word umożliwia edytowanie dokumentów, ich do własnych potrzeb, wydruk.

Czytaj więcej