foto

Regulamin gospodarką kasową i magazynową

Regulamin gospodarką kasową i magazynową. W lekturze całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki również możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor publikacji.

Zobacz więcej ...