foto

Akta osobowe wzór spis zdawczoodbiorczy akt osobowych

Akta osobowe wzór spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych. Nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej - czwarta kwant akt osobowych i zmiany w ewidencji czasu pracy. Wprowadzenie dodatkowej, czwartej części akt osobowych i doprecyzowanie dokumentacji połączonej z ewidencją czasu pracy - to tylko przykładowe zmiany, jakie czekają działy kadrowe. Przeorganizowanie dotychczasowych.

Zobacz więcej ...