foto

Audyt i kontrola zarządcza w szkole cel

Audyt i kontrola zarządcza w szkole cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej również praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną materie wchodzące w zakres kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak tak jak który jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej. Cel artykułu.

Zobacz więcej ...

foto

Controlling jaki program do audytu energetycznego

Controlling - jaki program do audytu energetycznego audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, w jaki sposób także przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma dodatkowo za zwieńczenie wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami.

Zobacz więcej ...

foto

Audyt zamówień i gdzie są publikowane zamówienia publiczne

Audyt zamówień i gdzie są publikowane zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zobacz więcej ...