foto

BHP i praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie

BHP i praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w sprawie utrwalenia znajomości z tej dziedziny dodatkowo przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości.

Zobacz więcej ...

foto

Praktyka produkcyjna HACCP GMP poradniki

Praktyka produkcyjna HACCP GMP poradniki. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia.

Zobacz więcej ...