foto

Informowanie administratora inspektora ochrony

Informowanie administratora inspektora ochrony danych RODO. Polityki zastosowane u administratora. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych czyli podmiot przetwarzający, jednakowoż naraz obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę,.

Zobacz więcej ...