foto

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł www zawiera planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, których nieruchomości pozostały podłączone do tych samych.

Zobacz więcej ...