foto

Umowa ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób

Umowa - ile trwa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT –

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.

Zobacz więcej ...

foto

dokumentacja pracownicza pisma sprawy akta

dokumentacja pracownicza pisma sprawy akta teczki jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Ochrona

Pracownik w koronawirus Ochrona trwałości zatrudnienia w razie wykorzystywania ze wsparcia z tzw. tarcz antykryzysowych Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest już drzewiej zapomniany. Zmienia się nie tylko.

Zobacz więcej ...

foto

założenia do wieloletniej prognozy finansowej

założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF.

Zobacz więcej ...

foto

Przychody FP jako funduszu celowego Podstawą prawną

Przychody FP jako funduszu celowego. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa zawiera okres to

wieloletnia prognoza finansowa zawiera okres to Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości

Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu.

Zobacz więcej ...

foto

jak skorzystać ze zwolnienia ze składek zus i Zwolnienie

jak skorzystać ze zwolnienia ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za przedsiębiorcę, jak.

Zobacz więcej ...