Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na własność intelektualna prawo zapraszamy zarówno kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT to znaczy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie definicja sprawy własności intelektualnej pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który sąd co zawiera prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.