Informacje

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

Tagi dla artykułu

ile sie czeka na upadłość konsumencka

Przesłanki do stosowania ogólnych przepisów w upadłości konsumenckiej jak przebiega upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości względem rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim razie niemal czterokrotnie wobec całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania śmiałych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł podobnie miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych artykułów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono ponad 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności ile sie czeka na upadłość konsumencka gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych dodatkowo wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej również w obszarze przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a zresztą nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest peryfraza z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do sądów po wejściu w życie oryginalnych przepisów praktyczne, ujawnione w toku stosowania innowacyjnych przepisów, niespójności, niejasności śmiałych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Komentarze: 2