foto

Akta osobowe ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku

Akta osobowe ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji wzór i Celem wpisu na blogu jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo.

Zobacz więcej ...