foto

ile przechowujemy listy płac i delegowanie

ile przechowujemy listy płac i delegowanie i Mobilność pracowników w ramach świadczenia usług: wykonywanie pracy w jednym innymi słowy wielu krajach - ujęcie biznesowe poselstwo wyjazdu służbowego a delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług, stosowanie regulacji pracowniczych i artykułów ubezpieczeń społecznych w toku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; reprezentacja regulacji unijnych.

Zobacz więcej ...