foto

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach gdzie płacimy podatek dochodowy

W podatkach gdzie płacimy podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczki na podatek dochodowy

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczki na podatek dochodowy są obowiązkowe na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia.

Zobacz więcej ...

foto

podatki a opłaty lokalne i Ewidencyjne metody rozliczeń kosztów

podatki a opłaty lokalne i Ewidencyjne metody rozliczeń kosztów. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza ilość zawiera przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa załoga zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rachunek.

Zobacz więcej ...

foto

opłaty lokalne Rozliczanie kosztów pośrednich

opłaty lokalne. Rozliczanie kosztów pośrednich. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest.

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów i usług

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach niezwykle często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują.

Zobacz więcej ...

foto

Sprawozdanie zarządu spółek Role i zadania kierowników centrów

Sprawozdanie zarządu spółek. Role i zadania kierowników centrów kosztów centrów odpowiedzialności w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Realizacja programów

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – indeks księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych dodatkowo sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem.

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 Rola jednostki w zakresie

Schematy podatkowe MDR 2020 Rola jednostki w zakresie procesu raportowania dla do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania.

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 przykłady czynności nie stanowiących

VAT 2020 przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej aktywność o charakterze publicznoprawnym wyrażenie omowne wprowadzonych dodatkowo projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji.

Zobacz więcej ...