foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne.

Zobacz więcej ...

foto

Pomoc materialna dla cudzoziemców po nowelizacji

Pomoc materialna dla cudzoziemców - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może rachować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku.

Zobacz więcej ...