foto

Upadłość i jak w praktyce wygląda

Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane obowiązek ustanowienia

Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku uzyskiwania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na wzrastający.

Zobacz więcej ...

foto

Przedstawienie organizacji pracy

Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej najmem z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych pandemią skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Zbywalność akcji

Nowelizacja KSH Zbywalność akcji i jej ograniczenia ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne procedura

Prawo restrukturyzacyjne - procedura układowe konsumenta; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie.

Zobacz więcej ...

foto

ESPD przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców

ESPD - przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne chomikuj i pokrewieństwo

Prawo rodzinne chomikuj i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również powiązanych z nimi regulacji KPC to skrupulatny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział.

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia art 26 i Dokumentacja

Ustawa o ochronie osób i mienia art 26 i Dokumentacja czynności procesowych. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Zawartość BDO zakres ustawowy

Gospodarka odpadami BDO 2020 Zawartość BDO (zakres ustawowy) Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, natomiast też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy skutki

Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy skutki znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody.

Zobacz więcej ...