Prawo restrukturyzacyjne - procedura układowe konsumenta; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która w samej rzeczy zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, dodatkowo postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? są sędzia także adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? funkcję nadzorcy sądowego również zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i jak przygotować wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? restrukturyzacyjnych.