Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej najmem z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych pandemią skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem albo stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem poprzez termin kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest szczególnie na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów aktywności zawodowej także inwestycyjnej na rynku najmu W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu i podnajmu w warunkach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokalu a wypowiedzenie,najem lokalu na rzecz spółki z oo,wynajem lokal gastronomiczny,najem lokalu jaki podatek W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu przedstawiony zostanie przegląd istniejących uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i za pośrednictwem na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w dotychczasowych warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania aktywności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych oraz Kodeksu cywilnego. Najem lokali obejmuje w najwyższym stopniu aktualną problematykę związaną z prowadzeniem aktywności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokali pkd,najem lokalu dla spółki z oo,najem lokali gminnych,najem lokalu jaka stawka ryczałtu.