Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego dodatkowo wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli dodatkowo na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.