foto

Zobacz kto zatwierdza sprawozdanie finansowe fundacji i wzór

Zobacz kto zatwierdza sprawozdanie finansowe fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg niezwykle ważnych zmian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, bieżących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy wzór sprawozdania.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa ekartoteka i

wspólnota mieszkaniowa e-kartoteka i Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego na rzecz potrzeb zarządzania kontraktem. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa montaż klimatyzatora

wspólnota mieszkaniowa montaż klimatyzatora i System budżetowania przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów kontraktów,.

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 a vat i i Budżetowanie zadaniowe

Projekty unijne 2020 a vat i i Budżetowanie zadaniowe. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy.

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni krajowe standardy

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 4 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość finansowa poznanie podstaw teoretycznych i

Rachunkowość finansowa - poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie majątku trwałego i obrotowego od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art pomocnik ds. księgowości. To pierwszy, jakkolwiek wielce poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób jakie niedawno pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą wówczas taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy aktywności.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 sprawozdawczość

Rachunkowość budżetowa 2020 sprawozdawczość budżetowa podstawy prawne zasady terminy sporządzania celem artykułu jest przekazanie uczestnikom kompletnej informacji w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym w jaki sposób i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o regulacje ustawowe wynikające szczególnie z ustawy o finansach publicznych dodatkowo.

Zobacz więcej ...