foto

Inspektor Ochrony Danych Dokumentacja

Inspektor Ochrony Danych Dokumentacja IT wynikająca z dobrych praktyk oraz norm ISO i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego.

Zobacz więcej ...

foto

Przetwarzanie danych osobowych jednostek prokuratury komentarz

Przetwarzanie danych osobowych jednostek prokuratury komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu.

Zobacz więcej ...

foto

o ochronie danych osobowych Wykaz ważniejszych aktów

o ochronie danych osobowych. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości. Wykaz chorób zawodowych. Wykaz zagrożeń,.

Zobacz więcej ...

foto

RODO a akta osobowe i archiwum w firmie i urzędzie i

RODO a akta osobowe i archiwum w firmie i urzędzie i rodo a archiwum zakładowe. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej także środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum.

Zobacz więcej ...

foto

RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach

RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od z okładem roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy oraz przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości.

Zobacz więcej ...

foto

Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego umowa stanowi serce każdego

Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego umowa stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań w zakresie organizacji.

Zobacz więcej ...

foto

domowy monitoring a rodo Zdobycie umiejętności przeciwdziałania

domowy monitoring a rodo. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników dodatkowo dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy.

Zobacz więcej ...