foto

Ewidencja zdarzeń dotyczących zdobycia lub nieodpłatnego otrzymania

Ewidencja zdarzeń dotyczących zdobycia lub nieodpłatnego otrzymania samochodu poprzez jednostkę pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania.

Zobacz więcej ...