foto

BHP i Nowoczesna metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

BHP i Nowoczesna metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny dodatkowo przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy. Nie wolno przystać pracownika.

Zobacz więcej ...

foto

wdrażania systemu HACCP dokumenty związane W przeciwieństwie

wdrażania systemu HACCP dokumenty związane. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności.

Zobacz więcej ...

foto

Przepisy BHP w pracy Profilaktyczna opieka

Przepisy BHP w pracy. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Celem artykułu na moim blogu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy dodatkowo niebezpieczeństwa związanego.

Zobacz więcej ...