foto

Tarcza antykryzysowa 40 odstąpienie od

Tarcza antykryzysowa 4.0 odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju zostały wdrożone szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je przede wszystkim w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych.

Zobacz więcej ...