foto

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących odpowiedzialność podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W artykule Planowanie sukcesyjne omówiono m.in.: relację prawa spadkowego dodatkowo rozlicznych rodzajów aktywności gospodarczej, zmiany w zakresie.

Zobacz więcej ...

foto

umowy w obrocie gospodarczym pdf

umowy w obrocie gospodarczym pdf chomikuj. Jedną z cech charakterystycznych obrotu gospodarczego jest nagminne występowanie dodatkowo istotne znaczenie pewnych grup umów, jakie są odpowiednio ze sobą powiązane. Co więcej, nie wszystkie umowy gospodarcze można sklasyfikować według ustawowego podziału umów, stąd pod tym względem.

Zobacz więcej ...