foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co się tyczy normy będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od czasu przekształcenia. Ustawa przewiduje opcja wniesienia opłaty jednorazowo,.

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i rozliczenie małej

Zarządzanie i rozliczenie małej wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - czy to w wyniku powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali względnie w umowie.

Zobacz więcej ...