foto

Elektronizacja zamówień publicznych W jaki sposób

Elektronizacja zamówień publicznych. W jaki sposób sporządzić się technicznie. Wykonawcy już od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zobacz więcej ...

foto

PZP od 2021 roku procedura udzielania zamówień podprogowych

PZP od 2021 roku procedura udzielania zamówień podprogowych – który tryb wybrać jest wyobrażenie teoretycznych zadań oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł wiążących od 1 stycznia 2021.

Zobacz więcej ...